ExuvieExuvie, česky svlečka, je kutikula či kůže, ze které se živočich vysvlékne, aby mohl dále růst.

Povrch těla těchto živočichů (pavouci, larvy hmyzu, plazi..) totiž neroste.

 

hadí košile (svleklá kůže hada)
hadí košile (svleklá kůže hada)

Vyvinula jsem techniku​​, aby košile různých hadů  zůstali zachovaný. 

Hadi svekaji jejich kůži jednou až dvakrat v roce..


  Wikipedia